Vergunning aanvragen reclame

Het is verplicht een vergunning aan te vragen bij een aantal reclame onderdelen.

Wilt u reclame maken op uw pand, bijvoorbeeld met een reclamebord of lichtbak? Of gebruikt u een of meer grote, vrijstaande reclameobjecten? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Indien u wenst vragen wij voor u een vergunning aan. Heeft u vragen? Dan kun u ze stellen via onze contact pagina.

Is uw gebouw een monument?

Dan beoordeelt eerst de monumentencommissie uw aanvraag. In sommige gemeenten betaalt u ook reclamebelasting of precariobelasting voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is.

VERGUNNINGCHECK

Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl om te bepalen of u een omgevingsvergunning/reclame of een omgevingsvergunning/bouwen nodig hebt. U vraagt de omgevingsvergunning onder andere aan bij het Omgevingsloket Online.

Gebruik de vergunningcheck ook om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt via hier onder naar de vergunning check gaan.

Bij de aanvraag stuurt u onder andere op
TEKENINGEN RECLAME

Tekeningen reclame, in de vorm van een situatie-, gevel- en/of ontwerptekening, moeten de volgende gegevens bevatten:

  • Straat- en gevelbeeld
  • Overige al aanwezige reclame
  • Details uiterlijk reclame: kleuren, opdruk, lettertypen en dergelijke
  • Details verlichting reclame: wattage, lichtsterkte en knipperfrequentie
  • Detailtekening in schaal 1:5 of groter
vergunning aanvragen reclame
KLEURENFOTO’S RECLAME

Kleurenfoto’s reclame geven de bestaande situatie van de (locatie van de) reclame weer. Dit soort reclame moeten van de locatie van de te plaatsen reclame de volgende gegevens bevatten:

  • Straat- en gevelbeeld
  • Belendende bebouwing
  • Plaats van de nieuw te plaatsen reclame
  • Overige al aanwezige reclame
INHOUD SITUATIE TEKENINGEN RECLAME

Tekeningen reclame bevatten onder andere details van de te plaatsen reclame, en mogen ook worden toegevoegd als situatie-, gevel- en/of ontwerptekening. Zo een soort tekening kunnen wij bijvoorbeeld ook voor u maken.